HRH's politikker​

Miljøpolitik

Hos HRH har vi den holdning, at vore kunder ikke behøver at bekymre sig om, hvorvidt materialer som anskaffes eller bortskaffes, bliver håndteret miljømæssigt korrekt, for det klarer vi.

I bestræbelserne på at værne om miljøet, forsøger vi hele tiden at udarbejde kundetilpassede løsninger, som udover at tilfredsstille vore kunder, samtidig undgår at belaste miljøet.

Vi udvikler og opstiller retningslinjer for, hvordan vore medarbejdere kan udføre deres arbejdsopgaver for at undgå at belaste miljøet.

Det er HRH’s målsætning at bidrage til at opnå en harmonisk balance mellem teknologi, mennesker og miljø ved at efterleve følgende:

 • Vi vil gennem en miljøorienteret ledelse sikre, at virksomhedens aktiviteter undgår at belaste miljøet.
 • Vi vil opfordre kunder, leverandører og underentreprenører til en miljøorienteret adfærd og forsøge at påvirke beslutninger/løsninger i miljørigtige retninger.
 • Vores medarbejder skal udvise en miljøorienteret adfærd både administrativt og i udførelsen af konkrete arbejdsopgaver.
 • Vores arbejde og de projekter som vi er involveret i, skal være karakteriseret ved miljørigtige holdninger og miljørigtige løsninger, inden for givende økonomiske rammer.
 • Vi ønsker at opretholde et certificeret miljøledelsessystem iht. ISO 14001.

HRH opnår dette ved:

 • At sikre overholdelse af gældende lovgivning, myndighedskrav, bestemmelser og regulativer på miljøområdet.
 • At motivere medarbejderne til en øget miljøbevidsthed.
 • At igangsætte aktiviteter til begrænsning af virksomhedens samlede påvirkning af det eksterne miljø og løbende forbedre indsatserne på miljøområdet.
 • Jævnligt at gennemføre interne miljømøder på ledelsesniveau og derved udvikle fremtidige miljørigtige målsætninger.

Arbejdsmiljøpolitik

HRH prioriterer arbejdsmiljø højt. Opgaver planlægges og udføres under hensyntagen til medarbejderne, arbejdsmiljøet og omgivelserne.

Vi overholder arbejdsmiljøloven

 • Vi forpligter os til at overholde gældende love og andre relevante krav og vi vil sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere.

Vi planlægger arbejdet omhyggeligt

 • Vi anser god planlægning og omhyggelig forberedelse som medvirkende forudsætning, for et godt arbejdsmiljø. Vi tænker arbejdsmiljømæssige aspekter ind i alle faser af de opgaver vi løser.

Vi forbedrer løbende arbejdsmiljøet

 • Vi forpligter os til løbende at forbedre arbejdsmiljøet og forventer, at alle medarbejdere tager ansvar og lærer af egne, og andres erfaringer. I det daglige arbejde, har vi fokus på udvikling af vores arbejdsmiljø.

Vi har alle et ansvar for arbejdsmiljøet

 • Alle medarbejdere er forpligtet til at være bevidste om eget og kollegers arbejdsmiljø og gribe ind, hvis de konstaterer kritisable forhold.

​Kvalitetspolitik

HRH ønsker at være kendt som en virksomhed, der leverer ydelser i høj kvalitet og med et højt serviceniveau. HRH ønsker at tiltrække og fastholde dygtige engagerede medarbejdere.

Overfor vores kunder vil vi:

 • Udvise professionel, punktlig og troværdig optræden.
 • Sikre kundetilfredshed ved, at vores serviceydelser og produkter lever op til vore kunders ønsker og forventninger til tid, pris og udførelse.
 • Opretholde langvarige samarbejdsforhold.

Overfor vores leverandører vil vi:

 • Vælge de leverandører, der tilgodeser kunders og vores krav til kvalitet og leveringssikkerhed.
 • Vedligeholde langvarige kunde-leverandørforhold.

Overfor vores medarbejdere vil vi:

 • Sikre, at de har den nødvendige uddannelse og kompetence, til at løse deres opgaver effektivt.

I virksomheden vil vi:

 • Sikre løbende forbedring af kvalitetsledelsessystemets effektivitet.
 • Behandle fejl og reklamationer hurtigt af hensyn til vores kunder og for at udvikle og forbedre vores arbejdsgange.
 • Opfylde krav i ISO 9001 og overholde lovgivning og myndighedskrav

Vi laver alt

HRH udfører alle typer håndværksopgaver.

Sponsor 

Vi lægger vægt på at støtte gode formål og lokalforeninger.

Kvalitetsbevidst

HRH er en kvalitetsbevidst virksomhed.