ISO certificering​

HRH gruppen er ISO 9001 og ISO 14001 certificeret.​

​Det effektive ISO 9001 ledelsessystem indebærer, at alle dele og procedurer i vor virksomhed er gennemgået og løbende revideres, med henblik på at kunne yde det bedste produkt og den højest mulige kvalitet i vor service til kunderne.

Vi værner om miljøet. ISO 14001 samt vor målbevidste indsats på miljøområdet genspejler de mål som vores kunder og ikke mindst offentlige myndigheder i Danmark efterspørger og forventer.

Vi prioriter arbejdsmiljøet højt af hensyn til vores medarbejdere og omgivelser. Gennem vores ledelsessystem sikrer vi, at arbejdsmiljømæssige forhold er tænkt ind i alle faser af de opgaver, vi løser.

Vi har et sammenhængende ledelsessystem, som sikrer og fastholder en høj grad af fokus på miljø og kvalitet. Vi har udarbejdet procedurer for målsætninger, mål og handlingsplaner for alle væsentlige forhold.

Med jævne mellemrum kontrollerer et eksternt Certificeringsbureau, at vi overholder retningslinjerne i vores procedurer og kravene i ISO-standarderne.​​

Vi laver alt

HRH udfører alle typer håndværksopgaver.

Sponsor 

Vi lægger vægt på at støtte gode formål og lokalforeninger.

Kvalitetsbevidst

HRH er en kvalitetsbevidst virksomhed.